جلسه مسئولین انجمن و کمیته هوگام انجمن ورزش در طبیعت با ریاست محترم فدراسیون ورزشهای همگانی


یکشنبه 19/11/99  جلسه ای با حضور ارزشمند جناب آقای افشین مولایی ریاست محترم فدراسیون،آقای دکتر رضا شجیع نایب رئیس محترم فدراسیون ورزشهای همگانی، آقای دکتر نوید آرازشی سرپرست محترم سازمان ورزشهای رقابتی و تفریحی و مسئولین انجمن ورزش در طبیعت جناب آقای نعمتیان و جناب آقای مقداد کامرانی مسئول کمیته هوگام ایران در محل فدراسیون ورزشهای همگانی برگزار گردید و برنامه ها و اهداف  انجمن ورزش در طبیعت و کمیته هوگام ایران (هنر ورزشی گذر از موانع ) با رویکرد اهداف ذیل مصوب گردید. 

۱_ فعالیت های ورزشی تفریحی ( برگزاری جشنواره های ورزشی برای تمام اقشار مخصوصا خانواده ها ) توسط انجمن .
۲_ برگزاری رقابت های ورزشی در دو سطح حرفه ای و آماتور ( عبور از موانع پیش بینی شده، دویدن، رد شدن از باتلاق و حمل اضافه بار، پریدن و بالا رفتن و ... ) در عرصه های طبیعی و شهری با نظارت انجمن و برنامه ریزی و اجرا توسط کمیته هوگام ایران . 
۳_  برگزاری دوره های مربیگری و آموزش اصولی ( بقا در طبیعت، امداد و نجات و کمک های اولیه، ایمنی، حفاظت از محیط زیست، اصول تمرینی و ورزشی در طبیعت ) .
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود

حامیان ما