تفاهم نامه همکاری بین المللی مابین شورای بین المللی ورزش هوگام با دانشکده بین المللی ابن سینا کشور گرجستان .


تفاهم نامه همکاری بین المللی مابین شورای بین المللی ورزش هوگام با دانشکده بین المللی ابن سینا کشور گرجستان .

دکتر مقداد کامرانی دبیرکل شورای بین المللی هوگام با حضور در دفتر دانشکده بین المللی ابن سینا گرجستان در تهران به ریاست جناب آقای حسین چناری، تفاهم نامه همکاری با هدف تشکیل کمیته مشترک علمی – پژوهشی و تحقیق و توسعه در علوم ورزشی و ارتقاء دانش مربیان و ورزشکاران رشته هوگام (هنر ورزشی گذر از موانع) بویژه فارسی زبانان در اقصاء نقاط جهان ؛ امضا نمودند .

منبع :‌
وبسایت دانشکده ابن سینا گرجستان :
www.avicennacollege.ge  
وبسایت شورای بین المللی هوگام  :
https://hogam-council.com/
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود

حامیان ما