کمیته استراگوس فعالترین ورزش ، هیات ورزشهای همگانی خراسان


انتخاب کمیته استراگوس استان خراسان رضوی با مدیریت جناب آقای حمید نوروزی بعنوان فعال ترین کمیته هیات ورزشهای همگانی استان خراسان رضوی با حضور جناب آقاي خلیلی ریاست محترم فدراسیون ورزشهای همگانی در مشهدمقدس .

کمیته تلاش ایران این موفقیت چشمگیر را خدمت آقای نوروزی و تمامی کادر اجرایی کمیته متناظر خراسان رضوی در دو بخش آقایان و بانوان تبریک گفته آرزومندیم همچون گذشته با تلاش و ممارست در ورزش در ساخت جامعه ای پویا نقش تاثیر گذاری در کشور داشته باشید .

روابط عمومی کمیته تلاش فدراسیون ورزشهای همگانی
@stragos.ir
Www.championarena.ir
15 اردیبهشت 1403 adham
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود

حامیان ما