سومین تور آموزشی هنر تعقیب و گریز در مازندران


سومین تور آموزشی هنر تعقیب و گریز با برند یوز (دنباله کا) در استان مازندران به میزبانی باشگاه پایگاه قهرمانی بابل به مربیگری سرکار خانم نرگس نظافتی و مدرسی استاد عباس عباس زاده مسئول ورزش یوز کشور بهمراهی دستیاران آموزشی : سرکار خانم مریم درزی  ، خانم میرزایی  و خانم رمضانی در بابل برگزار گردید .
واژه دنباله کا ، در فرهنگ زبان مازندرانی به معنای تعقیب و گریز می باشد که با استاندارد سازی در شورای بین المللی ورزش hogam و تغییر قوانین محلی و طراحی موانع استاندارد ، زمین و ارائه قوانین نوین بین المللی هم اکنون با نام جهانی یوز YOZ شناخته می شود .
در این هنر ورزشی ورزشکاران به صورت تیمی و انفرادی دو گروه A-B از میان  موانع مختلف به تعقیب و گریز همدیگر خواهند می پردازند .

روابط عمومی کمیته تلاش استان مازندران
16 اسفند 1402 adham
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود

حامیان ما