انتصاب در کمیته پزشکی ورزشی استان مازندران


به پیشنهاد کمیته تلاش (استراگوس) استان مازندران طی حکمی از سوی جناب آقای روهام ابوطالبی ریاست محترم هیات ورزشهای همگانی استان مازندران،  سرکار خانم شمیم شجاع بعنوان مسئول دپارتمان پزشکی ورزشی کمیته تلاش استان مازندران منصوب شدند ‌.
نامبرده از فعالین هیات پزشکی ورزشی استان بوده و سوابق ارزشمندی در کمیته تلاش استان مازندران در ادوار گذشته ایفا کرده کرده است .
تمامی مسئولین کمیته های متناظر  استان ، زین پس جهت برگزاری رویدادهای شهری و استانی با سرکار خانم شجاع همکاری لازم مبذول فرمایند .
موفق و سربلند باشید .

روابط عمومی کمیته تلاش استان مازندران
13 اسفند 1402 adham
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود

حامیان ما