معرفی اعضاء تیم ملی ورزش استراگوس ایران-hogam


اعضای اولین تیم ملی هنر امداد و نجات ورزشی (کمیته تلاش – ورزش استراگوس) فدراسیون ورزشهای همگانی جهت حضور در مسابقات بین المللی تبریز مشخص شدند .
گروه تیمی : آقایان : 
ترکیب اصلی :
1- علیرضا شهمرادی
2- محمد جعفری پور
3-محسن احمدزاده دارابی
4- عارف رضایی
ذخیره : 
5- امیر حسین کاظمی
6- محمد فتحی 

روابط عمومی کمیته تلاش (استراگوس)فدراسیون ورزشهای همگانی 
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود

حامیان ما