اسامی شرکت کنندگان در مسابقات کشوری


اطلاعیه مهم 

فقط اسامی ذیل ، مورد پذیرش فدراسیون ورزشهای همگانی قرار گرفته است .

در صورتی که نام شما در لیست ذیل نمی باشد ، پرداخت خود را نهایی نکرده اید .

جهت رفع مشکل پرداخت ، فیش واریزی را برای آقای میرزاده ارسال تا ثبت نام شما نهایی گردد . 

شماره تماس : 09386336687 


شماره حساب مستقیم فدراسیون :   ۵۰۴۱۷۲۱۱۱۲۰۷۶۱۹۶


نام                                   نام خانوادگی                 فرزند                         


حبیب اله

حبیبی

علی اکبر

اسماعیل

آزمون

ابراهیم

احمد

هادی نژاد

لطف الله

احسان

خواجه علی چالشتری

ذبیح الله

محمد

چعب

رحیم

مهدی

بابایی ورنامی

حسین

میثم

قنبرپور

صفر

امیرحسین

قنبرپور

رحمن

حمیدرضا

شاویی

ابراهیم

سیدعلی

میرمحمدی

سیدقلی

محراب

بیابانکی

ابراهیم

علی

بوربور

سعید

ابوالفضل

باایمان خانشیر

حسین

محمدرضا

مومیوند

اسدالله

رضا

تتری

فیروز

علیرضا

محمدی

بارانی

حسین

صفرزاده

حسین

سید رضا

حسنی ده کهنه

سید زال

شهرام

عباسی زاده

محمد

علیرضا

پورسعید

یدالله

محمد

قاسمیان ملکشاه

علی

محمد

سیفی

مرتضی

محمدجواد

شهمرادی

علی اکبر

محمد

زارعی

حسین

حسن

میردار

یزدان

علیرضا

حیدری رامشه

مهدی

محمد

شگفت

سعادت

مجتبی

ولی بیگی درویشوند

رفیع

ابراهیم

گوران اوریمی

قباد

محمدباقر

محمدی

علیرضا

علی

رجبی

غلام رضا

دانیال

رجبی

محمدرضا

رحمان

سلطانیان دهکردی

خداداد

ایمان

کمالی

رحمت اله

امیرمحمد

دلاویز

علیرضا

سیدسجاد

طیبی

سیدحسن

ایمان

کوچک زاده

غلامرضا

میثم

غلامحسین پور

علی

سید محمد

موسوی

سیدرضا

جواد

سلیمانی

محمد

محمد جواد

زارع

رحیم

ابوالفضل

فتاح پور روشن

حمزه

مرتضی

رجبی

علیرضا

حسین

الصاقی

محمد

جمال

صالحی رزوه

عبدالرضا

حسین

عرب

علی

بهزاد

علیپور

غلام عباس

امیر

عالیپور

محمد

محمد

عسگری

کریم

عبدالعزیز

صالحی براکوهی

عثمان

دانیال

محمدزاده

لقمان

آرتین

زندی

زاهد

سوران

آقائی

فرهاد

میثم

قاسمی

حیدر

هیبت

زندی باغچه مریم

احمد

آریان

معروفی

حمید

محمد

شیری

رحمان

کاویان

سعیدی

عثمان

علی

اسدی پور

محمد

شایان

قادری

اردشیر

ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود

حامیان ما