دکتر کامرانی در شبکه ورزش مازندران


نکات برجسته  مصاحبه دکتر مقداد کامرانی با صداوسیمای مازندران  

 • افتخار می کنیم هدف از طراحی این رشته در جهان نجات جان انسانهاست .
 • ما بدنبال گسترش ورزشهای سبز در میان جامعه بشری هستیم .
 • هوگام هم اکنون در ۲۸ استان کشور و ۲۰ کشور جهان توسعه یافته است .
 • درخواست میزبانی مسابقات بین المللی در کشور آذربایجان و شورای عربی در دست بررسی است .
 • درصدد برگزاری دوره بین المللی سطح بندی ارتقاء درجه و مربیگری در کشور ترکیه هستیم .
 • در صورت حمایت مسئولین ؛اولین دوره مسابقات آسیایی این ورزش در مناطق آزاد کشور برگزار خواهیم کرد .
 • ورزشکاران و مربیان رشته های مختلف ورزشی می توانند در مسابقات و دوره های سطح بندی امدادی این هنر نوین شرکت کنند ؛ تعصب سبکی در هوگام معنا و مفهومی ندارد .
 • ورزش هوگام بعنوان یک رشته امدادی توسط سازمانهای بین المللی ورزش شناسایی و به رسمیت شناخته شده است .
 • به حواشی سازها توجه نداریم آنها اگر تولید کننده بودند سبک و سیاق ورزشی خود را سامان می دادند ؛ کسی که ایده و تفکر کپی می کند ؛ همیشه چند قدم عقب تر است  .
 • ورزشکاران ۲۸ استان و ۱۴۷ شهرستان سازمان یافته ما بالاترین قدرت ورزشی مان در ایران هستند .
 • از زحمات وصف ناپذیر همکار و دوستان عزیز : جناب آقای عباس اسماعیل تبار تهیه برتر کشور ؛ همچینین جناب آقای حسن عبدالهاشم پور مجری  ؛ خبرنگار و تهیه کننده توانمند و جناب دکتر مقدس و تیم اجرایی قدرتمند استان مازندران متشکل از داوران ؛ مربیان و ورزشکاران عزیز هوگام ؛ که در معرفی و شناخت این هنر امدادی ورزشی در کشور زحمت وصف ناپذیری متحمل شده اند از صمیم قلب سپاسگزارم .


روابط عمومی هوگام ایران

www.hogam.ir 

20 شهریور 1401 adham
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود

حامیان ما