عضویت ورزش هوگام در شبکه بین المللی ورزش ISNO


افتخاری دیگر برای هوگام

عضویت ورزش هوگام در شبکه بین المللی ورزش 

International Sport Network Organization (ISNO) 

شبکه بین المللی ورزش ؛ سازمانی غیرانتفاعی بین المللی مستقر در سوئیس است که با هدف توسعه آموزشها و کمک به  فدراسیون های ملی، فدراسیون های بین المللی و سازمان های ورزشی در سطح جهانی تاسیس شده است .

تیم اجرایی هوگام کشورمان با مدیریت جناب دکتر مقداد کامرانی با کرسی دبیرکلی شورای بین المللی هوگام ؛ مفتخر است بعنوان مرکز شتابدهی و برندینگ ورزش جذاب هوگام در سطح جهان تبدیل شده و با مدیریت و کارآمدی نیروهای جهادی و پویا  این رشته در سطح جهان ؛ بزودی شاهد ترقی و مسئولیت اعضاء ایرانی بیشتری در شورای بین المللی هوگام و مجامع بین المللی ورزش خواهیم بود .

صبور باشید و از درخشش جوانان ایرانی در عرصه های بین المللی لذت ببرید .

اهداف سازمان ISNO :

کمک به اعضا در سراسر جهان در جهت سازماندهی بازی ها و فعالیت های ورزشی ؛ حمایت از برنامه های ضد دوپینگ و ..


روابط عمومی هوگام ایران 

www.hogam.ir 


31 اردیبهشت 1401 adham
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود

حامیان ما