معرفی ورزش هوگام از سوی خبرگزاری ایسنا


هوگام در خبرگزاری دانشجویان ایران_ ایسنا

اهداف و فلسفه تاسیس و گسترش ورزش امدادی هوگام را از زبان استاد یکتا بشنوید .

روابط عمومی کمیته هوگام ایران

https://www.isna.ir/news/1400102014292

ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود

حامیان ما