سال نو 2019 مبارک
شورای بین المللی هنر ورزشی عبور از موانع ورزشی (استراگوس) 
در بیانیه ای سال نو میلادی 2019 را با شعار : سالی بدون خشونت با ورزش گرامی داشته و از همه بشردوستان و ورزشکاران سراسر جهان برای جهانی عاری از خشونت ، همراه با صلح ، سازش و شادکامی و حمایت از ورزشهای سبز دعوت کرده است .


There is no ideal new year only the one Christmas you decide to make
as a reflection of your values desires, affections, traditions
Happy new Years 2019
 
هيچ سال نويي ايدآل نخواهد بود مگر اينکه تو تصميم بگيري اون رو به بازتابي از ارزش ها
خواسته ها، علاقه ها و قوانين خودت تبديل کني.
سال نو 2019 مبارک
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود
حامیان ما