عضویت ورزش استراگوس ایران در شورای بین المللی International Stragos Council


جمهوری اسلامی ایران به جمع 8 کشور عضو شورای بین المللی استراگوس پیوست .
دکتر مقداد کامرانی خبر تشکیل شورای بین المللی ورزش استراگوس  را تائید و از ایران به عنوان قطب اصلی این رشته در جهان یاد کرد .
شورای بین المللی استراگوس متشکل از نمایندگان هشت کشور شامل (ایران - آذربایجان - ترکیه - افغانستان - هند - چین - عراق - پاکستان) می باشد که در مورخه 10 اکتبر 2018 برای اولین بار بصورت رسمی از طریق ویدئو کنفرانس ، تشکیل جلسه داده و نمایندگان مختلف کشورهای عضو مشخص و جهت گسترش این رشته نوین ورزشی ، تصمیم گیری و چشم انداز و راهکارهای مختلف جهت عضویت در سازمانهای معتبر جهانی ورزشی همچون  International Olympic Committee  بحث و تبادل نظر گردید  .
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود
حامیان ما