هیات استانینماینده استان کردستان
استاد حسین باتمانی
مربی اسبق تیم ملی موی تای
شماره تماس : 09186563156نماینده استان سمنان
دکتر حوریه گلینی
دکترا مدیریت علوم ورزشی
شماره تماس : 09124322066
نماینده استان قم
استاد اصغر زند
مسئول گروه ورزشهای آبی (شنا، نجات غریق، غواصی) استراگو ایران
مربی و قهرمان اسبق ورزشهای رزمی
نخستین رکورد دار فری دایو در کشور
شماره تماس : 09125512602نماینده استان گلستان
استاد سید سعید ضیائی
مربی اسبق تیم ملی سامبو
داور برگزیده و قهرمان چندین دوره ورزش های رزمی ایران
مربی قهرمان پرور و اسبق تیم ملی فدراسیون ورزش های رزمی
شماره تماس :09388878774نماینده استان هرمزگان
استاد محسن هداوند
مربی قهرمان پرور و اسبق تیم ملی فدراسیون ورزش های رزمی
شماره تماس : 09347690848نماینده استان آذربایجان شرقی
دکتر ذکریا نتاج
دکترا مدیریت علوم ورزشی
دارای چندین عنوان اجرایی در ورزش استان آذربایجان و کشور
شماره تماس : 09124613240نماینده استان مازندران
استاد حیدر امینی
قهرمان اسبق هنرهای رزمی
کارشناس ارشد حسابداری
دارای چندین عنوان اجرایی در ورزش استان مازندران و کشور
شماره تماس :09119102437


نماینده استان تهران
استاد مرتضی عزیتی
مربی اسبق تیم ملی موی تای
شماره تماس : 09121869887

نماینده استان خراسان رضوی
استاد امید قاسم پور
 
شماره تماس : 09013706900

ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود
حامیان ما