توضیحات اجمالی


شناخت اجمالی قوانین و مقررات رشته ورزشی  هـوگام (استراگوس) 


  • نام پارسی : هوگام 
  • تعریف واژگان :    "هوگام 

واژه  "هوگام  مخفف  عبارت  : هنر ورزشی گذر از موانع  "می باشد که به ترتیب ذیل نام گذاری شده است .

هنر   ورزشی   گذر    از    موانع ( هوگام  )SPORT ART  PASSING  OBSTACLES 

  • این هنر ورزشی دارای 3 شاخه متفاوت  با نامهای پارسی : 1- تیزگام[1]    2- آذرخش    3-یوز  می باشد . 

تعریف واژگان : 

  • هو : در فرهنگ فارسی به معنی ، صدا، آواز، بانگ و فریاد، ضمیرغائب مفرد مذکر به معنی او، وی، به ذات حق اشاره شده می باشد .
  • همچنین اشاره ایست به ذات الهی : و الهم روز و شب اندر صنع هو هیچگونه نیستم پروای تو .(مثنوی ) 
  • هو الحق ، اوست حق اوست خدا : و باز هم خاکش می کند از آنکه حق تصرف او راست هو الحق ای له الحق .
  • هو "واژه ای پارسی ست که وجودش به قبل از اسلام باز می گردد و نامی مقدس برای تمامی مسلمانان جهان است .

در نامهای اساطیر ایرانیان این واژه به کار رفته است، همچون هووخشتره  ، همچنین می توان " هو  را از نامهای الله الصمد نام برد . هو کلید آیین مهر است. به جز واژه هو، حضرت بر نامی دگر ننشیند. پس یا حضرت هو مدد .

گام :همانطوری که از نام " گام  پیدا و در ذهن تداعی می کند ، گامی به جلو برداشتن ، نمادی از  حرکت و جوش و خروش است .حرکت به سوی رستکاری و نوعدوستی  ؛ حرکت به سوی  بشردوستی و امداد رسانی ، از طریق پرورش جسم و جان  ( روح و روان ) در هنر ورزشی هوگام .

[1] - تیزگام در فرهنگ پارسی به معنی : تندرو. سریع : هم آهو فغند است و هم یوزتک ،  هم آزاده خوی است و هم تیزگامهمچنین از مصدر پیشرفت و گام به گام طی کردن دوره های این رشته ورزشی می آید .


  • بخش بین الملل : 

این رشته جذاب ورزشی در زبان بین المللی ، با نام : STRAGOS   شناخته شده چرا که بنای اولیه ثبت و تشکیل شورای بین المللی با این نام بوده و به علت قوانین و مقررات ثبت رشته ورزشی ایرانی در داخل کشور که می بایست نام پارسی به تائید وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران برسد واژه هوگام در کشور جمهوری اسلامی ایران مطابق با اساسنامه و آئین نامه های بین المللی این رشته با تائید کمیته فنی و هیأت رئیسه هوگام کشور ، برگزیده گردید .

اما مهم تر اینکه ، استراگوس به چه معناست ؟ و چه مفهمومی در بر دارد ؟

 STRAGOS    کلید واژه ای از شعار بین الملی معروف رشته  ، به شرح ذیل می باشد :

Struggle To Reach  A  Goal Over Sports

برای رسیدن به هدفی فراتر از ورزش تلاش کن ...


S: struggle         T: to                  R: reach               A: a   

G: goal                O: over             S: sports


 شورای بین المللی استراگوس (ISCInternational Strogos Council  در 17 دسامبر 2018 از طریق ویدئو کنفرانس ، با حضور نمایندگان و اعضاء 8 کشور جهان : ایران ، آذربایجان ، پاکستان ، چین ، تایلند ، مصر ، افغانستان و ترکیه ، اولین مجمع بین المللی ورزش استراگوس را بنیان نهاد  و آقایان : خالد مسیح از پاکستان و مقداد کامرانی از ایران به ترتیب بعنوان ریاست و دبیر کلی اولین شورای بین المللی ورزش نوین استراگوس ، به مدت 4 سال ، برگزیده و سکان دار هدایت آن در جهان شده اند  .ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود

حامیان ما